SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
buga
buga verb ~de ~t som hälsning el. vördnads­betygelse
Finita former
bugarpresens aktiv
bugaspresens passiv
bugadepreteritum aktiv
bugadespreteritum passiv
bugaimperativ aktiv
Infinita former
att bugainfinitiv aktiv
att bugasinfinitiv passiv
har/hade bugatsupinum aktiv
har/hade bugatssupinum passiv
Presens particip
bugande
buga sig buga
Ordform(er)buga sig