SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
åter
åter [å´ter] adverb i­gen: ​våren är åter här⟨ngt åld.⟩ till­baka: ​lusten att leva kom åter⟨åld.⟩ kvar: ​mister du en, står dig tusende åter⟨ngt högt.⟩ där­emot, å andra sidan: ​många an­ser ..., andra åter menar ...​ – Nästan alla sammansättn. med åter- hör till åter 1 el. åter 2; gränsen kan vara flytande.
Ordform(er)
återadverb