SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
återlämna
åter|­lämna verb ~de ~t åter­lämna ngt el. (sällan) lämna ngt åter
Finita former
återlämnarpresens aktiv
återlämnaspresens passiv
återlämnadepreteritum aktiv
återlämnadespreteritum passiv
återlämnaimperativ aktiv
Infinita former
att återlämnainfinitiv aktiv
att återlämnasinfinitiv passiv
har/hade återlämnatsupinum aktiv
har/hade återlämnatssupinum passiv
Presens particip
återlämnande
Perfekt particip
en återlämnad + substantiv
ett återlämnat + substantiv
den/det/de återlämnade + substantiv