SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
ända
1ända adverb så långt som; så länge som: ​hon reste ända till Australien; ​festen varade ända till morgonen
Ordform(er)
ändaadverb
2ända ~n ~r el. ände ~n ändar en­dera av de två yttersta delarna av ngt; slut, av­slutning; ​dagen i ända hela dagen; ​(remiss­tiden) går till ända tar slut; ​till den ändan med det syftet
Singular
en ända (en ände)obestämd form
en ändas (en ändes)obestämd form genitiv
ändan (änden)bestämd form
ändans (ändens)bestämd form genitiv
Plural
ändarobestämd form
ändarsobestämd form genitiv
ändarnabestämd form
ändarnasbestämd form genitiv
3ända substantiv ~n ändor ⟨vard.⟩ bak­del, stuss
Singular
en ändaobestämd form
en ändasobestämd form genitiv
ändanbestämd form
ändansbestämd form genitiv
Plural
ändorobestämd form
ändorsobestämd form genitiv
ändornabestämd form
ändornasbestämd form genitiv
4ända verb ~de ~t av­sluta; ta slut
Finita former
ändarpresens aktiv
ändaspresens passiv
ändadepreteritum aktiv
ändadespreteritum passiv
ändaimperativ aktiv
Infinita former
att ändainfinitiv aktiv
att ändasinfinitiv passiv
har/hade ändatsupinum aktiv
har/hade ändatssupinum passiv
Presens particip
ändande
Perfekt particip
en ändad + substantiv
ett ändat + substantiv
den/det/de ändade + substantiv