SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
övergå
över|­gå verb ‑gick, ‑gått, ‑gången ‑gånget ‑gångna, pres. ‑går byta verksamhet; gradvis förändras: ​över­gå el. gå över till ett annat jobb; ​han över­gick el. (sällan) gick över till att berömma eleverna; ​det gula över­gick el. gick över i gröntöver­stiga, ligga över: ​resonemanget över­gick el. gick över hans fattnings­förmåga
Finita former
övergårpresens aktiv
övergåspresens passiv
övergickpreteritum aktiv
övergickspreteritum passiv
övergåimperativ aktiv
Infinita former
att övergåinfinitiv aktiv
att övergåsinfinitiv passiv
har/hade övergåttsupinum aktiv
har/hade övergåttssupinum passiv
Presens particip
övergående
Perfekt particip
en övergången + substantiv
ett övergånget + substantiv
den/det/de övergångna + substantiv