SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
eliminera
e·­lim·­in·­era verb ~de ~t av­lägsna; ute­sluta, gallra bort; ​jfr eliminera
Finita former
eliminerarpresens aktiv
elimineraspresens passiv
elimineradepreteritum aktiv
elimineradespreteritum passiv
elimineraimperativ aktiv
Infinita former
att eliminerainfinitiv aktiv
att eliminerasinfinitiv passiv
har/hade elimineratsupinum aktiv
har/hade elimineratssupinum passiv
Presens particip
eliminerande
Perfekt particip
en eliminerad + substantiv
ett eliminerat + substantiv
den/det/de eliminerade + substantiv