SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
foga
foga verb ~de ~t förena med fog; ​till 1fog
Finita former
fogarpresens aktiv
fogaspresens passiv
fogadepreteritum aktiv
fogadespreteritum passiv
fogaimperativ aktiv
Infinita former
att fogainfinitiv aktiv
att fogasinfinitiv passiv
har/hade fogatsupinum aktiv
har/hade fogatssupinum passiv
Presens particip
fogande
Perfekt particip
en fogad + substantiv
ett fogat + substantiv
den/det/de fogade + substantiv
foga ihop förena i fog; ​till 1fog: ​foga i­hop el. (sällan) hopfoga två delar
Infinita formeratt foga ihopinfinitiv aktivPresens participihopfogandePerfekt participen ihopfogad + substantivett ihopfogat + substantivden/det/de ihopfogade + substantiv
foga in passa in som del av: ​foga in el. infoga bilder i dokumentet
Infinita formeratt foga ininfinitiv aktivPresens participinfogandePerfekt participen infogad + substantivett infogat + substantivden/det/de infogade + substantiv
foga samman foga samman el. (sällan) sammanfoga två delar
Infinita formeratt foga sammaninfinitiv aktivPresens participsammanfogandePerfekt participen sammanfogad + substantivett sammanfogat + substantivden/det/de sammanfogade + substantiv
foga sig finna sig, låta sig nöja: ​foga sig i att vara nummer två
Ordform(er)foga sig