SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
föreläsa
före|­läsa verb ‑läste ‑läst under­visa utan egentlig dialog med å­hörarna
Finita former
föreläserpresens aktiv
föreläsespresens passiv
förelästepreteritum aktiv
förelästespreteritum passiv
föreläsimperativ aktiv
Infinita former
att föreläsainfinitiv aktiv
att föreläsasinfinitiv passiv
har/hade förelästsupinum aktiv
har/hade förelästssupinum passiv
Presens particip
föreläsande