SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
försörja
för·­sörja verb försörjde försörjt ge uppe­hälle åt ngn; tillhanda­hålla t.ex. viktiga samhälls­funktioner: ​hon har tre barn att försörja
Finita former
försörjerpresens aktiv
försörjs (försörjes)presens passiv
försörjdepreteritum aktiv
försörjdespreteritum passiv
försörjimperativ aktiv
Infinita former
att försörjainfinitiv aktiv
att försörjasinfinitiv passiv
har/hade försörjtsupinum aktiv
har/hade försörjtssupinum passiv
Presens particip
försörjande
Perfekt particip
en försörjd + substantiv
ett försörjt + substantiv
den/det/de försörjda + substantiv
den försörjde + maskulint substantiv
försörja sig få sin ut­komst: ​han försörjer sig på till­fälliga arbeten
Ordform(er)försörja sig