SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
avbeta
av|­beta verb ~de ~t av­beta el. beta av ngt
Finita former
avbetarpresens aktiv
avbetaspresens passiv
avbetadepreteritum aktiv
avbetadespreteritum passiv
avbetaimperativ aktiv
Infinita former
att avbetainfinitiv aktiv
att avbetasinfinitiv passiv
har/hade avbetatsupinum aktiv
har/hade avbetatssupinum passiv
Presens particip
avbetande
Perfekt particip
en avbetad + substantiv
ett avbetat + substantiv
den/det/de avbetade + substantiv