SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
avbeställa
av|­be·­ställa verb ‑beställde ‑beställt annullera beställning av
Finita former
avbeställerpresens aktiv
avbeställs (avbeställes)presens passiv
avbeställdepreteritum aktiv
avbeställdespreteritum passiv
avbeställimperativ aktiv
Infinita former
att avbeställainfinitiv aktiv
att avbeställasinfinitiv passiv
har/hade avbeställtsupinum aktiv
har/hade avbeställtssupinum passiv
Presens particip
avbeställande
Perfekt particip
en avbeställd + substantiv
ett avbeställt + substantiv
den/det/de avbeställda + substantiv