SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
inropa
in|­ropa verb ~de ~t köpa efter bud­givning: ​in­ropa el. vanl. ropa in ngt på auktionkalla in ensemble på scenen efter före­ställningen: ​ensemblen in­ropades el. vanl. ropades in flera gånger
Finita former
inroparpresens aktiv
inropaspresens passiv
inropadepreteritum aktiv
inropadespreteritum passiv
inropaimperativ aktiv
Infinita former
att inropainfinitiv aktiv
att inropasinfinitiv passiv
har/hade inropatsupinum aktiv
har/hade inropatssupinum passiv
Presens particip
inropande
Perfekt particip
en inropad + substantiv
ett inropat + substantiv
den/det/de inropade + substantiv