SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
designera
de·­sign·­era [‑siŋne´ra el. ‑sinje´ra] verb ~de ~t i för­väg ut­se el. bestämma: ​hon var designerad att över­ta firman
Finita former
designerarpresens aktiv
designeraspresens passiv
designeradepreteritum aktiv
designeradespreteritum passiv
designeraimperativ aktiv
Infinita former
att designerainfinitiv aktiv
att designerasinfinitiv passiv
har/hade designeratsupinum aktiv
har/hade designeratssupinum passiv
Presens particip
designerande
Perfekt particip
en designerad + substantiv
ett designerat + substantiv
den/det/de designerade + substantiv