SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
abonnera
abonn·­era verb ~de ~t beställa och betala på för­hand; ​jfr abonnemang: ​abonnera en buss; ​abonnera på en tid­skrift
Finita former
abonnerarpresens aktiv
abonneraspresens passiv
abonneradepreteritum aktiv
abonneradespreteritum passiv
abonneraimperativ aktiv
Infinita former
att abonnerainfinitiv aktiv
att abonnerasinfinitiv passiv
har/hade abonneratsupinum aktiv
har/hade abonneratssupinum passiv
Presens particip
abonnerande
Perfekt particip
en abonnerad + substantiv
ett abonnerat + substantiv
den/det/de abonnerade + substantiv