SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
abortera
abort·­era verb ~de ~t genom­gå el. fram­kalla abort
Finita former
aborterarpresens aktiv
aborteraspresens passiv
aborteradepreteritum aktiv
aborteradespreteritum passiv
aborteraimperativ aktiv
Infinita former
att aborterainfinitiv aktiv
att aborterasinfinitiv passiv
har/hade aborteratsupinum aktiv
har/hade aborteratssupinum passiv
Presens particip
aborterande
Perfekt particip
en aborterad + substantiv
ett aborterat + substantiv
den/det/de aborterade + substantiv