SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
andas
and·­as verb andades andats dra in och blåsa ut luft; ge in­tryck av: ​allt andades frid​ – I sammansättn. and-.
Finita former
andaspresens deponens
andadespreteritum deponens
andasimperativ deponens
Infinita former
att andasinfinitiv deponens
har/hade andatssupinum deponens
andas in andas in el. inandas (frisk luft)
Infinita formeratt andas ininfinitiv aktiv
andas ut andas ut el. (sällan) utandas (luften)ge ut­tryck för lättnad
Infinita formeratt andas utinfinitiv aktiv