SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
lösa
lösa verb löste löst komma fram till svaret på: ​lösa en upp­giftlösande medelbetala lösen för, lösa ut​ – I sammansättn. lös-, ngn gång löse-.
Finita former
löserpresens aktiv
lösespresens passiv
löstepreteritum aktiv
löstespreteritum passiv
lösimperativ aktiv
Infinita former
att lösainfinitiv aktiv
att lösasinfinitiv passiv
har/hade löstsupinum aktiv
har/hade löstssupinum passiv
Presens particip
lösande
Perfekt particip
en löst + substantiv
ett löst + substantiv
den/det/de lösta + substantiv
lösa av ersätta; efter­träda: ​lösa av el. avlösa ngn vid ratten
Infinita formeratt lösa avinfinitiv aktivPresens participavlösandePerfekt participen avlöst + substantivett avlöst + substantivden/det/de avlösta + substantiv
lösa in lösa in el. inlösa gamla mynt
Infinita formeratt lösa ininfinitiv aktivPresens participinlösandePerfekt participen inlöst + substantivett inlöst + substantivden/det/de inlösta + substantiv
lösa sig in­gå i lösning: ​kok­salt löser sig lätt i vatten⟨vard.⟩ ordna sig
Ordform(er)lösa sig
lösa upp lösa upp en knutfå att till­synes försvinna i vätska; äv. bildl.: ​lösa upp el. upplösa socker i vatten; ​den gamla moralen håller på att lösas upp el. upplösas
Infinita formeratt lösa uppinfinitiv aktivPresens participupplösandePerfekt participen upplöst + substantivett upplöst + substantivden/det/de upplösta + substantiv
lösa ut sätta i­gång, aktivera: ​lösa ut el. utlösa en fall­skärm på 10 miljoner; ​lösa ut el. vanl. utlösa larmetfå ut ofta mot under­skrift: ​lösa ut ett paket
Infinita formeratt lösa utinfinitiv aktivPresens participutlösandePerfekt participen utlöst + substantivett utlöst + substantivden/det/de utlösta + substantiv