SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
mata
mata verb ~de ~t ge mat; förse med material; kontinuerligt till­föra el. transportera material
Finita former
matarpresens aktiv
mataspresens passiv
matadepreteritum aktiv
matadespreteritum passiv
mataimperativ aktiv
Infinita former
att matainfinitiv aktiv
att matasinfinitiv passiv
har/hade matatsupinum aktiv
har/hade matatssupinum passiv
Presens particip
matande
Perfekt particip
en matad + substantiv
ett matat + substantiv
den/det/de matade + substantiv
mata in mata in el. (sällan) inmata upp­gifterna i datorn
Infinita formeratt mata ininfinitiv aktivPresens participinmatandePerfekt participen inmatad + substantivett inmatat + substantivden/det/de inmatade + substantiv
mata ut mata ut dvd-skivan från datorn
Infinita formeratt mata utinfinitiv aktivPresens participutmatandePerfekt participen utmatad + substantivett utmatat + substantivden/det/de utmatade + substantiv