SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
redigera
re·­dig·­era [‑di∫e´ra] verb ~de ~t av­fatta, ut­arbeta, ut­forma för publicering; före­stå ut­givning av tidning, bok e.d.
Finita former
redigerarpresens aktiv
redigeraspresens passiv
redigeradepreteritum aktiv
redigeradespreteritum passiv
redigeraimperativ aktiv
Infinita former
att redigerainfinitiv aktiv
att redigerasinfinitiv passiv
har/hade redigeratsupinum aktiv
har/hade redigeratssupinum passiv
Presens particip
redigerande
Perfekt particip
en redigerad + substantiv
ett redigerat + substantiv
den/det/de redigerade + substantiv
redigera om redigera om el. omredigera texten
Infinita formeratt redigera ominfinitiv aktivPresens participomredigerandePerfekt participen omredigerad + substantivett omredigerat + substantivden/det/de omredigerade + substantiv