SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
röra
1röra substantiv ~n röror gytter; virr­varr; hop­rörd blandning av ingredienser
Singular
en röraobestämd form
en rörasobestämd form genitiv
röranbestämd form
röransbestämd form genitiv
Plural
rörorobestämd form
rörorsobestämd form genitiv
rörornabestämd form
rörornasbestämd form genitiv
2röra verb rörde, rört, pres. rör ta på, komma åtförflytta, sätta i rörelseblanda, vispakänslomässigt beröra, gripa: ​filmen rörde dem till tåraran­gå, gälla
Finita former
rörpresens aktiv
rörs (röres)presens passiv
rördepreteritum aktiv
rördespreteritum passiv
rörimperativ aktiv
Infinita former
att rörainfinitiv aktiv
att rörasinfinitiv passiv
har/hade rörtsupinum aktiv
har/hade rörtssupinum passiv
Presens particip
rörande
Perfekt particip
en rörd + substantiv
ett rört + substantiv
den/det/de rörda + substantiv
den rörde + maskulint substantiv
röra om röra om i grytan äv. bildl.
Infinita formeratt röra ominfinitiv aktivPresens participomrörandePerfekt participen omrörd + substantivett omrört + substantivden/det/de omrörda + substantivden omrörde + maskulint substantiv
röra sig förflytta sigröra sig om (stora pengar) handla om
Ordform(er)röra sig
röra vid röra vid el. vidröra ngt​ – I röra vid är vid vanl. o­betonat.
Infinita formeratt röra vidinfinitiv aktivPresens participvidrörandePerfekt participen vidrörd + substantivett vidrört + substantivden/det/de vidrörda + substantivden vidrörde + maskulint substantiv