SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
söka
söka verb sökte sökt försöka hitta, letaförsöka få tjänst e.d., an­mäla intresse förförsöka​ – Nästan alla sammansättn. med sök- hör till söka 1.
Finita former
sökerpresens aktiv
söks (sökes)presens passiv
söktepreteritum aktiv
söktespreteritum passiv
sökimperativ aktiv
Infinita former
att sökainfinitiv aktiv
att sökasinfinitiv passiv
har/hade söktsupinum aktiv
har/hade söktssupinum passiv
Presens particip
sökande
Perfekt particip
en sökt + substantiv
ett sökt + substantiv
den/det/de sökta + substantiv
söka av söka av el. avsöka en bild med elektron­stråle
Infinita formeratt söka avinfinitiv aktivPresens participavsökandePerfekt participen avsökt + substantivett avsökt + substantivden/det/de avsökta + substantiv
söka igenom söka i­genom el. genomsöka en lokal
Infinita formeratt söka igenominfinitiv aktivPresens participigenomsökandePerfekt participen igenomsökt + substantivett igenomsökt + substantivden/det/de igenomsökta + substantiv
söka upp ta kontakt med: ​söka upp el. uppsöka ngn
Infinita formeratt söka uppinfinitiv aktivPresens participuppsökandePerfekt participen uppsökt + substantivett uppsökt + substantivden/det/de uppsökta + substantiv