SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
mejsla
mejsla verb ~de ~t bearbeta el. forma ofta med mejsel
Finita former
mejslarpresens aktiv
mejslaspresens passiv
mejsladepreteritum aktiv
mejsladespreteritum passiv
mejslaimperativ aktiv
Infinita former
att mejslainfinitiv aktiv
att mejslasinfinitiv passiv
har/hade mejslatsupinum aktiv
har/hade mejslatssupinum passiv
Presens particip
mejslande
Perfekt particip
en mejslad + substantiv
ett mejslat + substantiv
den/det/de mejslade + substantiv
mejsla ut nog­grant forma; äv. bildl.: ​mejsla ut el. utmejsla ngt; ​fint utmejslade anlets­drag
Infinita formeratt mejsla utinfinitiv aktivPresens participutmejslandePerfekt participen utmejslad + substantivett utmejslat + substantivden/det/de utmejslade + substantiv