SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
bloda
bloda verb ~de ~t få blodad tand bli inspirerad av en fram­gång
Finita former
blodarpresens aktiv
blodaspresens passiv
blodadepreteritum aktiv
blodadespreteritum passiv
blodaimperativ aktiv
Infinita former
att blodainfinitiv aktiv
att blodasinfinitiv passiv
har/hade blodatsupinum aktiv
har/hade blodatssupinum passiv
Presens particip
blodande
Perfekt particip
en blodad + substantiv
ett blodat + substantiv
den/det/de blodade + substantiv
bloda ner fläcka med blod
Infinita formeratt bloda nerinfinitiv aktivPresens participnerblodandePerfekt participen nerblodad + substantivett nerblodat + substantivden/det/de nerblodade + substantiv