SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
blocköverskridande
block|­över·­skrid·­ande oböjligt adjektiv till block 2: ​en block­överskridande upp­görelse
Positiv
en/ett/den/det/de blocköverskridande + substantiv