SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kärnfull
kärn|­full adjektiv ~t ~a uttrycks­full: ​en kärn­full replik
Positiv
en kärnfull + substantiv
ett kärnfullt + substantiv
den/det/de kärnfulla + substantiv
den kärnfulle + maskulint substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de kärnfullare + substantiv
Superlativ
är kärnfullast
den/det/de kärnfullaste + substantiv