SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kärnfrisk
kärn|­frisk adjektiv ~t ~a all­deles frisk
Positiv
en kärnfrisk + substantiv
ett kärnfriskt + substantiv
den/det/de kärnfriska + substantiv
den kärnfriske + maskulint substantiv