SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
-faldiga
-fald·­iga verbalt slutled ~de ~t multiplicera ett an­tal gånger som fram­går av för­ledet
Finita former
-faldigarpresens aktiv
-faldigaspresens passiv
-faldigadepreteritum aktiv
-faldigadespreteritum passiv
-faldigaimperativ aktiv
Infinita former
att -faldigainfinitiv aktiv
att -faldigasinfinitiv passiv
har/hade -faldigatsupinum aktiv
har/hade -faldigatssupinum passiv
Presens particip
-faldigande
Perfekt particip
en -faldigad + substantiv
ett -faldigat + substantiv
den/det/de -faldigade + substantiv