SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
-faldig
-fald·­ig adjektiviskt slutled ~t ~a ett an­tal gånger som an­ges av för­ledet
Positiv
en -faldig + substantiv
ett -faldigt + substantiv
den/det/de -faldiga + substantiv
den -faldige + maskulint substantiv