SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
bar
1bar adjektiv ~t ~a o­betäckt; naken; kal; ​på bar gärning just när brottet begås​ – De flesta sammansättn. med bar- hör till 1bar.
Positiv
en bar + substantiv
ett bart + substantiv
den/det/de bara + substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de barare + substantiv
Superlativ
är barast
den/det/de baraste + substantiv
2bar substantiv ~en ~er enklare restaurang; av­delning ofta in­om större restaurang för vin- och sprit­servering; i sammansättn. äv.: butik med snabb­service: ​grill­bar; ​klack­bar
Singular
en barobestämd form
en barsobestämd form genitiv
barenbestämd form
barensbestämd form genitiv
Plural
barerobestämd form
barersobestämd form genitiv
barernabestämd form
barernasbestämd form genitiv
3bar substantiv ~en; pl. ~ en enhet för tryck, 100 000 Newton per m2
Singular
en barobestämd form
en barsobestämd form genitiv
barenbestämd form
barensbestämd form genitiv
Plural
barobestämd form
barsobestämd form genitiv
barenbestämd form
barensbestämd form genitiv
bar
se under bära