SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
omdana
om|­dana verb ~de ~t om­skapa
Finita former
omdanarpresens aktiv
omdanaspresens passiv
omdanadepreteritum aktiv
omdanadespreteritum passiv
omdanaimperativ aktiv
Infinita former
att omdanainfinitiv aktiv
att omdanasinfinitiv passiv
har/hade omdanatsupinum aktiv
har/hade omdanatssupinum passiv
Presens particip
omdanande
Perfekt particip
en omdanad + substantiv
ett omdanat + substantiv
den/det/de omdanade + substantiv