SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
omdatera
om|­dat·­era verb ~de ~t om­datera el. datera om ngt
Finita former
omdaterarpresens aktiv
omdateraspresens passiv
omdateradepreteritum aktiv
omdateradespreteritum passiv
omdateraimperativ aktiv
Infinita former
att omdaterainfinitiv aktiv
att omdaterasinfinitiv passiv
har/hade omdateratsupinum aktiv
har/hade omdateratssupinum passiv
Presens particip
omdaterande
Perfekt particip
en omdaterad + substantiv
ett omdaterat + substantiv
den/det/de omdaterade + substantiv