SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
organisera
org·­an·­is·­era verb ~de ~t an­ordna, in­rätta ändamåls­enligt och sätta i­gång
Finita former
organiserarpresens aktiv
organiseraspresens passiv
organiseradepreteritum aktiv
organiseradespreteritum passiv
organiseraimperativ aktiv
Infinita former
att organiserainfinitiv aktiv
att organiserasinfinitiv passiv
har/hade organiseratsupinum aktiv
har/hade organiseratssupinum passiv
Presens particip
organiserande
Perfekt particip
en organiserad + substantiv
ett organiserat + substantiv
den/det/de organiserade + substantiv
organisera om organisera om el. omorganisera institutionen
Infinita formeratt organisera ominfinitiv aktivPresens participomorganiserandePerfekt participen omorganiserad + substantivett omorganiserat + substantivden/det/de omorganiserade + substantiv
organisera sig bilda el. gå in i organisation t.ex. fack­förening
Ordform(er)organisera sig