SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
packa
packa verb ~de ~t stoppa in i förvarings­utrymme: ​packa res­väskan​ – Alla sammansättn. med pack- hör till packa.
Finita former
packarpresens aktiv
packaspresens passiv
packadepreteritum aktiv
packadespreteritum passiv
packaimperativ aktiv
Infinita former
att packainfinitiv aktiv
att packasinfinitiv passiv
har/hade packatsupinum aktiv
har/hade packatssupinum passiv
Presens particip
packande
Perfekt particip
en packad + substantiv
ett packat + substantiv
den/det/de packade + substantiv
packa ihop packa; bildl. upp­höra att del­ta
Infinita formeratt packa ihopinfinitiv aktivPresens participihoppackandePerfekt participen ihoppackad + substantivett ihoppackat + substantivden/det/de ihoppackade + substantiv
packa sig bli hop­pressadpacka sig i­väg av­lägsna sigrätta och packa sig efter ngt utan protester rätta sig efter ngt
Ordform(er)packa sig
packa upp ta fram saker från: ​packa upp väskan
Infinita formeratt packa uppinfinitiv aktivPresens participuppackandePerfekt participen uppackad + substantivett uppackat + substantivden/det/de uppackade + substantiv