SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
paraffinera
paraff·­in·­era verb ~de ~t behandla med paraffin
Finita former
paraffinerarpresens aktiv
paraffineraspresens passiv
paraffineradepreteritum aktiv
paraffineradespreteritum passiv
paraffineraimperativ aktiv
Infinita former
att paraffinerainfinitiv aktiv
att paraffinerasinfinitiv passiv
har/hade paraffineratsupinum aktiv
har/hade paraffineratssupinum passiv
Presens particip
paraffinerande
Perfekt particip
en paraffinerad + substantiv
ett paraffinerat + substantiv
den/det/de paraffinerade + substantiv