SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
parafrasera
para·­fras·­era verb ~de ~t parafras
Finita former
parafraserarpresens aktiv
parafraseraspresens passiv
parafraseradepreteritum aktiv
parafraseradespreteritum passiv
parafraseraimperativ aktiv
Infinita former
att parafraserainfinitiv aktiv
att parafraserasinfinitiv passiv
har/hade parafraseratsupinum aktiv
har/hade parafraseratssupinum passiv
Presens particip
parafraserande
Perfekt particip
en parafraserad + substantiv
ett parafraserat + substantiv
den/det/de parafraserade + substantiv