SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
penetrera
penetr·­era verb ~de ~t tränga i­genom, tränga in i; grundligt sätta sig in i; ​jfr penetration
Finita former
penetrerarpresens aktiv
penetreraspresens passiv
penetreradepreteritum aktiv
penetreradespreteritum passiv
penetreraimperativ aktiv
Infinita former
att penetrerainfinitiv aktiv
att penetrerasinfinitiv passiv
har/hade penetreratsupinum aktiv
har/hade penetreratssupinum passiv
Presens particip
penetrerande
Perfekt particip
en penetrerad + substantiv
ett penetrerat + substantiv
den/det/de penetrerade + substantiv