SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
samordna
sam|­ordna verb ~de ~t skapa sam­band och sam­arbete mellan o­lika delar el. verksamheter
Finita former
samordnarpresens aktiv
samordnaspresens passiv
samordnadepreteritum aktiv
samordnadespreteritum passiv
samordnaimperativ aktiv
Infinita former
att samordnainfinitiv aktiv
att samordnasinfinitiv passiv
har/hade samordnatsupinum aktiv
har/hade samordnatssupinum passiv
Presens particip
samordnande
Perfekt particip
en samordnad + substantiv
ett samordnat + substantiv
den/det/de samordnade + substantiv