SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
schakta
schakta verb ~de ~t forsla undan jord genom grävning el. sprängning
Finita former
schaktarpresens aktiv
schaktaspresens passiv
schaktadepreteritum aktiv
schaktadespreteritum passiv
schaktaimperativ aktiv
Infinita former
att schaktainfinitiv aktiv
att schaktasinfinitiv passiv
har/hade schaktatsupinum aktiv
har/hade schaktatssupinum passiv
Presens particip
schaktande
Perfekt particip
en schaktad + substantiv
ett schaktat + substantiv
den/det/de schaktade + substantiv