SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
skeppa
skeppa verb ~de ~t frakta med far­tyg
Finita former
skepparpresens aktiv
skeppaspresens passiv
skeppadepreteritum aktiv
skeppadespreteritum passiv
skeppaimperativ aktiv
Infinita former
att skeppainfinitiv aktiv
att skeppasinfinitiv passiv
har/hade skeppatsupinum aktiv
har/hade skeppatssupinum passiv
Presens particip
skeppande
Perfekt particip
en skeppad + substantiv
ett skeppat + substantiv
den/det/de skeppade + substantiv
skeppa in föra om­bord; föra in med far­tyg: ​skeppa in el. inskeppa ngt
Infinita formeratt skeppa ininfinitiv aktivPresens participinskeppandePerfekt participen inskeppad + substantivett inskeppat + substantivden/det/de inskeppade + substantiv
skeppa ut skicka i väg med far­tyg: ​skeppa ut el. utskeppa ngt
Infinita formeratt skeppa utinfinitiv aktivPresens participutskeppandePerfekt participen utskeppad + substantivett utskeppat + substantivden/det/de utskeppade + substantiv
skeppa över frakta över med far­tyg: ​skeppa över el. överskeppa ngt
Infinita formeratt skeppa överinfinitiv aktivPresens participöverskeppandePerfekt participen överskeppad + substantivett överskeppat + substantivden/det/de överskeppade + substantiv