SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
tenta
1tenta substantiv ~n tentor ⟨vard.⟩ tentamen
Singular
en tentaobestämd form
en tentasobestämd form genitiv
tentanbestämd form
tentansbestämd form genitiv
Plural
tentorobestämd form
tentorsobestämd form genitiv
tentornabestämd form
tentornasbestämd form genitiv
2tenta verb ~de ~t ⟨vard.⟩ tentera
Finita former
tentarpresens aktiv
tentaspresens passiv
tentadepreteritum aktiv
tentadespreteritum passiv
tentaimperativ aktiv
Infinita former
att tentainfinitiv aktiv
att tentasinfinitiv passiv
har/hade tentatsupinum aktiv
har/hade tentatssupinum passiv
Presens particip
tentande
tenta upp ⟨vard.⟩ tentera upp
Infinita formeratt tenta uppinfinitiv aktivPresens participupptentande