SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
fira
fira verb ~de ~t högtidlig­hålla; hylla: ​fira ngn(s födelse­dag)⟨vard.⟩ ta sig ledigtsläppa efter på lina; sakta släppa ner last fast­gjord i lina
Finita former
firarpresens aktiv
firaspresens passiv
firadepreteritum aktiv
firadespreteritum passiv
firaimperativ aktiv
Infinita former
att firainfinitiv aktiv
att firasinfinitiv passiv
har/hade firatsupinum aktiv
har/hade firatssupinum passiv
Presens particip
firande
Perfekt particip
en firad + substantiv
ett firat + substantiv
den/det/de firade + substantiv
fira av fira av el. avfira den ny­blivna pensionären
Infinita formeratt fira avinfinitiv aktivPresens participavfirandePerfekt participen avfirad + substantivett avfirat + substantivden/det/de avfirade + substantiv