SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
fond
fond [fån´d el. fåŋ´d] substantiv ~en ~er kapital av­satt för sär­skilt ända­mål; viss kombination av värde­papper; förråd t.ex. av erfarenhetbak­grunden typ av koncentrerad buljong​ – Nästan alla sammansättn. med fond- hör till fond 1.
Singular
en fondobestämd form
en fondsobestämd form genitiv
fondenbestämd form
fondensbestämd form genitiv
Plural
fonderobestämd form
fondersobestämd form genitiv
fondernabestämd form
fondernasbestämd form genitiv