SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
nicka
nicka verb ~de ~t böja huvudet lätt fram­åtspela fot­boll med huvudet
Finita former
nickarpresens aktiv
nickaspresens passiv
nickadepreteritum aktiv
nickadespreteritum passiv
nickaimperativ aktiv
Infinita former
att nickainfinitiv aktiv
att nickasinfinitiv passiv
har/hade nickatsupinum aktiv
har/hade nickatssupinum passiv
Presens particip
nickande
Perfekt particip
en nickad + substantiv
ett nickat + substantiv
den/det/de nickade + substantiv
nicka till somna kort­varigt
Infinita formeratt nicka tillinfinitiv aktivPresens participtillnickandePerfekt participen tillnickad + substantivett tillnickat + substantivden/det/de tillnickade + substantiv