SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
spela
spela verb ~de ~t fram­föra musik på instrument; fram­föra sceniskt verk: ​spela fiol; ​spela teaterägna sig åt boll­spel, data­spel e.d.: ​spela fot­boll; ​spela schackägna sig åt hasard­spelom fåglar: ägna sig åt parnings­lekförflytta med hjälp av vinsch e.d.röra sig o­beräkneligt fram och till­baka
Finita former
spelarpresens aktiv
spelaspresens passiv
speladepreteritum aktiv
speladespreteritum passiv
spelaimperativ aktiv
Infinita former
att spelainfinitiv aktiv
att spelasinfinitiv passiv
har/hade spelatsupinum aktiv
har/hade spelatssupinum passiv
Presens particip
spelande
Perfekt particip
en spelad + substantiv
ett spelat + substantiv
den/det/de spelade + substantiv
spela av särsk. spela upp in­spelat material
Infinita formeratt spela avinfinitiv aktivPresens participavspelandePerfekt participen avspelad + substantivett avspelat + substantivden/det/de avspelade + substantiv
spela in spela in el. (sällan) inspela en konsertvinna genom spel; tjäna genom spelning: ​bandet spelade in flera miljoner på turnénha betydelse: ​flera faktorer spelade in
Infinita formeratt spela ininfinitiv aktivPresens participinspelandePerfekt participen inspelad + substantivett inspelat + substantivden/det/de inspelade + substantiv
spela upp spela upp till dansspela på cd-spelare e.d.
Infinita formeratt spela uppinfinitiv aktivPresens participuppspelandePerfekt participen uppspelad + substantivett uppspelat + substantivden/det/de uppspelade + substantiv
spela ut lägga första kortet i kortspelsomgångut­klassa i boll­spelspela av­spänt, släppa loss: ​efter pausen spelar ensemblen ut ordentligtskapa en mot­sättning mellan: ​spela ut två grupper mot var­andra
Infinita formeratt spela utinfinitiv aktivPresens participutspelandePerfekt participen utspelad + substantivett utspelat + substantivden/det/de utspelade + substantiv
spela över spela teater med allt­för stora medel
Infinita formeratt spela överinfinitiv aktivPresens participöverspelandePerfekt participen överspelad + substantivett överspelat + substantivden/det/de överspelade + substantiv