SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
spekulera
spekul·­era verb ~de ~t fundera; tänka utan verklighets­anknytninggöra affärer t.ex. i aktier en­bart i syfte att skaffa sig vinst​ – Jfr spekulation.
Finita former
spekulerarpresens aktiv
spekuleraspresens passiv
spekuleradepreteritum aktiv
spekuleradespreteritum passiv
spekuleraimperativ aktiv
Infinita former
att spekulerainfinitiv aktiv
att spekulerasinfinitiv passiv
har/hade spekuleratsupinum aktiv
har/hade spekuleratssupinum passiv
Presens particip
spekulerande