SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
stoppa
stoppa verb ~de ~t bringa att stanna; hejdaförslå, räcka tilllaga med garn el. trådfylla, packa; sticka in
Finita former
stopparpresens aktiv
stoppaspresens passiv
stoppadepreteritum aktiv
stoppadespreteritum passiv
stoppaimperativ aktiv
Infinita former
att stoppainfinitiv aktiv
att stoppasinfinitiv passiv
har/hade stoppatsupinum aktiv
har/hade stoppatssupinum passiv
Presens particip
stoppande
Perfekt particip
en stoppad + substantiv
ett stoppat + substantiv
den/det/de stoppade + substantiv
stoppa om särsk. lägga säng­kläder om: ​stoppa om barnen
Infinita formeratt stoppa ominfinitiv aktivPresens participomstoppandePerfekt participen omstoppad + substantivett omstoppat + substantivden/det/de omstoppade + substantiv
stoppa upp få att stanna tvärtkonservera och montera djur­hud
Infinita formeratt stoppa uppinfinitiv aktivPresens participuppstoppandePerfekt participen uppstoppad + substantivett uppstoppat + substantivden/det/de uppstoppade + substantiv