SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
stöta
stöta verb stötte stött ge en stöt; ​till stöt 1⟨vard.⟩ försöka väcka erotiskt intresse hos: ​han stötte på den snyggaste tjejenha viss färg­nyans: ​stöta i blåttväcka irritation hosblåsa i instrument: ​stöta i hornet
Finita former
stöterpresens aktiv
stöts (stötes)presens passiv
stöttepreteritum aktiv
stöttespreteritum passiv
stötimperativ aktiv
Infinita former
att stötainfinitiv aktiv
att stötasinfinitiv passiv
har/hade stöttsupinum aktiv
har/hade stöttssupinum passiv
Presens particip
stötande
Perfekt particip
en stött + substantiv
ett stött + substantiv
den/det/de stötta + substantiv
stöta av ⟨med.⟩ patienten stötte av el. av­stötte den transplanterade njuren
Infinita formeratt stöta avinfinitiv aktivPresens participavstötandePerfekt participen avstött + substantivett avstött + substantivden/det/de avstötta + substantiv
stöta på träffa; hitta
Infinita formeratt stöta påinfinitiv aktivPresens particippåstötandePerfekt participen påstött + substantivett påstött + substantivden/det/de påstötta + substantiv
stöta samman träffas: ​de stötte samman el. (sällan) samman­stötte efter bion
Infinita formeratt stöta sammaninfinitiv aktivPresens participsammanstötandePerfekt participen sammanstött + substantivett sammanstött + substantivden/det/de sammanstötta + substantiv
stöta sig stöta sig med ngn bli o­vän med ngn
Ordform(er)stöta sig
stöta till äv. in­träffa o­förutsett: ​operationen gick bra, men komplikationer stötte till el. vanl. till­stötte
Infinita formeratt stöta tillinfinitiv aktivPresens participtillstötandePerfekt participen tillstött + substantivett tillstött + substantivden/det/de tillstötta + substantiv
stöta ut brutalt av­lägsna: ​stöta ut el. (sällan) utstöta ngn från gemenskapen
Infinita formeratt stöta utinfinitiv aktivPresens participutstötandePerfekt participen utstött + substantivett utstött + substantivden/det/de utstötta + substantiv