SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
taxera
tax·­era verb ~de ~t upp­skatta; värderafast­ställa in­komst som grund för beskattning
Finita former
taxerarpresens aktiv
taxeraspresens passiv
taxeradepreteritum aktiv
taxeradespreteritum passiv
taxeraimperativ aktiv
Infinita former
att taxerainfinitiv aktiv
att taxerasinfinitiv passiv
har/hade taxeratsupinum aktiv
har/hade taxeratssupinum passiv
Presens particip
taxerande
Perfekt particip
en taxerad + substantiv
ett taxerat + substantiv
den/det/de taxerade + substantiv
taxera upp taxera upp el. upptaxera ngn/ngt
Infinita formeratt taxera uppinfinitiv aktivPresens participupptaxerandePerfekt participen upptaxerad + substantivett upptaxerat + substantivden/det/de upptaxerade + substantiv
taxera ut fast­ställa skatt el. av­gift: ​taxera ut el. uttaxera ngt
Infinita formeratt taxera utinfinitiv aktivPresens participuttaxerandePerfekt participen uttaxerad + substantivett uttaxerat + substantivden/det/de uttaxerade + substantiv