publicerad: 2021  
taxera taxerade taxerat
verb
taxe´ra
ibland med partikel, sär­skiltner, upp fast­ställa belopp som skatt ska beräknas på med av­seende på årlig in­komst, förmögenhet etc.; i princip om skatte­myndighet eller dylikt
någon taxerar (något) till belopp
någon taxerar (ner/upp) någon/något
någon taxerar (ner) någon
någon taxerar (ner) något
någon taxerar (upp) någon
någon taxerar (upp) något
i kolumnen "att taxera till statlig inkomst­skatt" in­fördes beloppet 100 000 kronor; villan var taxerad till drygt en miljon; han taxerades upp av skatte­myndigheterna
äv. om den skatt­skyldige vara taxerad för visst belopp
någon taxerar (för belopp)
han taxerar i år för 500 000 kronor
äv. upp­skatta, värdera
hon taxerade chansen att gå vidare till 50 procent
belagt sedan 1526; via tyska av lat. taxa´re 'vid­röra hårt; värdera', till tan´gere 'vid­röra'; jfr ur­sprung till tangera
taxerataxering