SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
träna
träna verb ~de ~t ut­föra kropps­övningarleda andras kropps­övningar
Finita former
tränarpresens aktiv
tränaspresens passiv
tränadepreteritum aktiv
tränadespreteritum passiv
tränaimperativ aktiv
Infinita former
att tränainfinitiv aktiv
att tränasinfinitiv passiv
har/hade tränatsupinum aktiv
har/hade tränatssupinum passiv
Presens particip
tränande
Perfekt particip
en tränad + substantiv
ett tränat + substantiv
den/det/de tränade + substantiv
träna sig träna; ​till träna 1
Ordform(er)träna sig